Pojištění odpovědnosti za škodu pro občany, zaměstnance nebo piloty

Pojištění odpovědnosti za škodu pro občany, zaměstnance nebo piloty

Pojištění odpovědnosti za škodu pro občany, zaměstnance nebo piloty

Pojišťovací produkty na našem trhu obsahují nejrůznější varianty pojištění. Velmi typické je pojištění majetku, s čímž se setkala asi většina z nás. Na druhou stranu stojí za to, abychom zvážili také jiné formy pojištění, které nám mohou výrazně pomoci v situacích, které často vzniknou náhodou. Proto v rámci našeho článku rozebereme pojištění odpovědnosti za škodu, které lze sjednat jak z občanského pohledu, tak v rámci našeho zaměstnání, tak třeba pro specifické situace, jako jsou piloti a jejich žáci.

Než se pojistíte…

Ještě než se půjdete pojistit a sjednat si nějakou pojistku, zvažte rizika, která vás běžně provázejí. Podle toho si potom vyberete, které pojištění je pro vás ideální a které naopak příliš smysl nedává. Pojištění odpovědnosti za škodu je určeno pro různé skupiny lidí a také pro různé situace. Nejobvyklejší je:

  • Občanská odpovědnost
  • Profesní odpovědnost

V rámci občanské odpovědnosti se většinou jedná o situace, kdy někomu způsobíme nějakou újmu. Může se jednat o újmu na majetku, ale také finanční škody nebo dokonce škody na zdraví. Například když srazíte jiného lyžaře na sjezdovce. Je tedy patrné, že to mohou být naprosto běžné situace, do kterých se dostanete velice snadno. Určitě potom stojí za to se na něco takového pojistit.

V případě profesní odpovědnosti potom hovoříme o situacích, kdy způsobíme škodu v zaměstnání svému zaměstnavateli. Tady je také nutné zvážit rizika, jaké naše zaměstnání vlastně má a dle toho vybrat vhodnou pojistku.

Specifické druhy pojištění odpovědnosti

Nakonec tady ještě máme možnost pojistit se pro určité specifické účely. Taková pojistka může být například šitá na míru pro piloty a jejich žáky. Takovou pojistku mimo jiné kromě výše uvedených nabízí také pojišťovna ERGO. Je jasné, že se jedná o pojištění na specifický charakter rizika, který je nedílnou součástí profese pilota.

Pojištění/finance