Krátkodobé sociální služby pro osoby vyžadující celodenní péči

Krátkodobé sociální služby pro osoby vyžadující celodenní péči

Definice sociální služby

Poskytování sociálních služeb v České republice je vymezeno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. Zdroj Wikipedie

Pobytové a odlehčovací služby ESMERO

ESMERO s.r.o. je společností, která poskytuje sociální služby seniorům formou pobytové odlehčovací služby.
Služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně na dobu maximálně 3 měsíců v zařízení Pobytové a odlehčovací služby Esmero, na adrese Boudky 129, Velké Němčice, 691 64.

Cíl poskytované služby

Poskytnout prostor k odpočinku a obnovení sil rodinným příslušníkům trvale pečujících o osoby, které nejsou schopny se o sebe sami postarat a vyžadují celodenní péči..

Po dobu maximálně 3 měsíce zajistíme náhradní, kompletní a celodenní péči o osoby blízké.

Pro koho jsou pobytové a odlehčovací služby určeny

Cílovou skupinou jsou senioři od 60 let věku se sníženou soběstačností a různou mírou závislosti na péči druhé osoby. Nejedná se o ubytování v pečovatelském domě, ale o odlehčovací pobyt.

Sociální služba není určena pro:

  • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoby trpící akutním infekčním onemocněním
  • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití
  • osoby se závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách

Více informací o pobytové a odlehčovací službě ESMERO se dozvíte na https://esmero.cz/

Služby